PRIKKELEN (groen = groei = doen) 

We groeien in het bekende en het onbekende. Als school brengen we de wereld binnen en benutten we de troeven van de stad.
We leren door te doen en te onderzoeken, ons onderwijs is gericht op betekenisvol leren. 

 

Onze leerkrachten:

 • laten kinderen experimenteren en exploreren
 • stimuleren de kinderen om onderzoeksvaardig te worden (opdrachtkaarten, hoekenwerk,….)
 • kiezen thema’s die aanleunen bij de leefwereld van de kinderen
 • duiden de zin van de les en koppelen aan het echte leven: werkelijkheidsnabij onderwijs
 • brengen de actualiteit binnen
 • hanteren coöperatieve werkvormen
 • stimuleren kinderen tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid
 • betrekken de knowhow van externen in het klasgebeuren (voorleesweek,…..)
 • trekken naar buiten voor activiteiten (uitstap naar het bos, theater, sportklassen, boerderij, …..)
 • leren de kinderen zelf iets uitleggen aan andere kinderen: leren van en met elkaar
 • stimuleren de zelfontplooiing 
 • zetten in op meervoudige intelligentie: kinderen kunnen hun talenten ontdekken
 • hebben zin in leren, zin in leven (ZILL)

Onze school:

 • organiseert klasoverstijgende activiteiten (ateliers, leesmomenten,….)
 • laat kinderen actief deelnemen aan het schoolgebeuren (leerlingenraad, zorg voor de speelplaats,…)
 • moedigt kinderen aan bij naschoolse activiteiten (gitaarles, sportsnacks,…..)