Welkom in de pinguïnklas, eerste kleuterklas van  juf Elfi

Een plek waar we heel veel spelen, leren, knutselen, zingen, vertellen, ontdekken, vriendjes maken, plezier beleven, zorg dragen voor elkaar,…. !
Het is heel belangrijk dat je kindje zich goed voelt in de klas, zich wild amuseert en dat het daarbovenop al spelend heel wat nieuwe dingen leert!
We starten de dag om 8.25 u met een ‘OPEN ONTHAAL’ d.w.z. dat je jouw kleuter mag komen afzetten in de klas.

Om 8.40 u starten we het ‘ONTHAAL’ in de kring.
o We wensen elkaar een goedemorgen, zingen een lied
o We overlopen de verschillende kalenders
o Spel met de klaspop
o Vertelmomentje

Daarna SPELEN EN LEREN we in de verschillende hoekjes.
Elke maand staat een thema centraal dat het uitgangspunt vormt voor al onze activiteiten.
Naast de speelhoekjes is er ook een klassikaal leermoment. Dit houdt in: een tiktak, een poppenkast, een verhaal, een godsdienstmoment, een kringgesprek, 
een taalactiviteit, bewegingsmoment, relaxatie, yoga, rekenactiviteit, ….

TUSSENDOORTJES
In de voormiddag eten we een snack aangeboden door de school. In de namiddag eten we een stuk fruit.

MIDDAGLUNCH
Kleuters die boterhammen eten, brengen een ‘gezond’ lunchpakket mee. We eten bij de juf in de klas.
Kleuters die naar huis gaan worden afgehaald aan de poort.
Kleuters die warm eten, gaan naar de refter.

We TURNEN 1x/week bij meester Yorgo op maandag.
Op vrijdag is er ook een bewegingsactiviteit zoals dansen, fietsen, ….

 Er zijn ook heel wat gezamenlijke activiteiten met de peuterklas (zebraklas) zoals : UITSTAPPEN, SPELLETJES, BEWEGINGSMOMENTEN, ACTIVITEITEN IN DE KLAS MET OUDERS (ontbijt, picknick, …)