KRACHT (= paars = spiritueel= wijs kunnen omgaan met)

We willen kinderen de kracht geven om wijs met alle schoolse kennis om te gaan.

We zetten in op:
FILOSOFEREN

  • we laten levensvragen aan bod komen, we zijn een katholieke dialoog school

CREATIEF DENKEN

  • leren opkomen voor jezelf, eigen mening leren bedenken en motiveren en die op een respectvolle manier naar voor brengen
  • fouten kunnen toegeven
  • op een goede manier kritisch kunnen zijn

ZELFREDZAME KINDEREN

  • zelfkennis en zelfacceptatie. Door fouten kan je tot inzicht komen
  • zich kwetsbaar kunnen opstellen, hulp durven vragen wanneer iets niet lukt
  • echtheid: wat je voelt is wat je toont

KUNNEN VERTROUWEN

  • geloven in zichzelf en de andere