kleuter- en basisschool

Sint-Lievenscollege Keizer Karelstraat

BELANGRIJK NIEUWS

vandaag laatste schooldag:30 juni2022
de school sluit om 11.50uur
zalige vakantie en tot 1 september

Proficiat!

20 mei schoolfeest - de eerste beelden

Cultuur op school: Tulp vertelt!

doe-les: cirkels tekenen

Het vierde naar de Bourgoyen -26 april

Gentsche gruute kuis!

Het leescafé in het derde leerjaar

NTAA - New technological art in de Zebrastraat - 6de leerjaar -fotoverslag

Mailbanner_Campagne_650x100

Gewoon omdat het leuk is...

IJsschaatsen onder de Stadshal met mondmasker!

Blijde intrede van Sinterklaas en Sinterversalis voor de klassen

Ouders lezen voor in hun thuistaal aan meerdere kinderen

Voorleesmoment in 4A door juf Els

Pro-lezen en voorleesweek: officiële inhuldiging van de voorleeshoek

Zag jij al die nieuwe groene kast hangen aan de muur bij de ingang van de school?
Dat is onze boekenruilkast! Boeken-wat?
Boeken-ruil-kast!

maatregelen corona

Vrijdag, 29 oktober 2021

Beste ouder(s),

De aanpassingen die gisteren in het sociaal overleg werden afgesproken, moeten een zo normaal mogelijke schoolwerking mogelijk maken na de herfstvakantie. Ze betreffen vooral het lager onderwijs. Het is dan ook daar dat de coronacijfers het sterkst stijgen.

Opnieuw mondmaskerplicht voor het vijfde en zesde leerjaar

In het lager onderwijs moeten de leerlingen van het eerste tot en met het vierde leerjaar geen mondmasker dragen. Vanaf 8 november moeten leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar opnieuw een mondmasker dragen

In enkele uitzonderlijke gevallen vervalt tijdelijk de verplichting om een mondmasker te dragen voor de leerlingen:

  • binnen als de leerlingen stilzitten in de klas en er voldoende afstand en ventilatie is
  • buiten als er geen intensieve fysieke contacten zijn tussen de leerlingen
  • tijdens de eetpauzes wanneer zij op voldoende afstand van elkaar zitten – het masker gaat zo snel mogelijk terug op
  • binnen tijdens laag intensieve indoor sport- of beweegactiviteiten op voorwaarde dat er minimaal 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden

Ouders en andere derden

 Vanaf 8 november 2021 dragen ouders, net zoals andere derden,  een mondmasker zodra ze het schooldomein betreden, dus ook op de speelplaats.

Film Fest Gent 21

sportfeest -30 september 21

Strapdag - 17 september

Gimme, oudercommunicatie via email en/of bericht "push"- notificatie

Wij waren al een tijd op zoek naar een manier om u als ouders sneller en nauwkeuriger op de hoogte te houden van zaken die belangrijk zijn voor u en uw kind.
Die manier hebben we gevonden in gimme.
Gimme is een systeem waarmee we u via internet, app of e-mail allerhande berichten kunnen sturen. Het voordeel ervan is dat u enkel berichten krijgt
die met de klas van uw kind te maken hebben.
Gimme laat ons ook toe om de kalender, online antwoordstrookjes, beelden en zelfs hele foto-albums (bijvoorbeeld van uitstappen) 
aan onze berichten te hangen. Dat is handig en prettig voor u en voor onze leerkrachten.
Voortaan zult u van ons dus e-mails krijgen via het gimme platform.
U mag binnenkort een mailtje verwachten waarmee u uw gimme profiel kan activeren. Automatisch zal je dan de klas(sen) van je kinderen volgen.

Op zoektocht in de Sint-Baafskathedraal

 

In de Sint-Baafskathedraal in Gent was het vanmorgen opvallend minder stil dan anders. Leerlingen van het Sint-Lievenscollege en het Laurentinstituut gingen er aan de slag met het ontdek- en doeboekje ‘Mee met Bavo’.

Daarmee konden ze op een speelse manier de kathedraal verkennen en er intussen ook iets van opsteken. Gids van dienst was bisschop Lode Van Hecke. Hij nam enkele leerlingen van het vijfde leerjaar mee door de Sint-Baafskathedraal. Met het nieuwe boekje ‘Mee met Bavo’ kunnen ze nu ook zelf de pareltjes van dit gebouw gaan ontdekken. Ook het pronkstuk van de kathedraal, het Lam Gods. 

Woensdagmorgen, 1september, was de rode loper uitgerold voor alle leerlingen van onze school. Welkom!

De jaarkalender en het menu van oktober staan nu online. 

Bekijk de activiteiten en nieuwtjes van vorig schooljaar.
Je kan deze pagina ook terugvinden via de tab “onze school” en “visie”
activiteiten schooljaar 2020-2021

We eten boterhammen in de klas/ geen soep
warme maaltijden gaan door in de refter: coronaproof

Hoe werkt een coronatest voor kinderen?

Beste ouder,

Wij vinden het heel belangrijk om in gezonde tijden ouders degelijk te kunnen inlichten over de werking van onze school. 
Jaarlijks organiseren wij openklasdagen en infomomenten. Ouders kunnen het onthaal in de klas bijwonen en op geregelde tijdstippen deelnemen aan een praatcafé. U merkt het, we zetten onze deuren graag open voor u!
We hopen dan ook snel onze ‘gewone’ werking te kunnen hervatten en je op onze school na de corona-tijd te kunnen verwelkomen zoals we dit gewoon zijn.

Bent u geïnteresseerd in onze school, dan kan je contact opnemen voor een persoonlijke uitleg met een rondleiding in de school. 
Gelieve  een afspraak te maken tel. 09 225 05 93

 

We verwelkomen je graag.

Tine J.
Directeur

Juf Tine heeft een vraag ... Lees snel!

Sluit Menu