kleuter- en basisschool

Sint-Lievenscollege Keizer Karelstraat

BELANGRIJK NIEUWS

Gimme, oudercommunicatie via email en/of bericht "push"- notificatie

Wij waren al een tijd op zoek naar een manier om u als ouders sneller en nauwkeuriger op de hoogte te houden van zaken die belangrijk zijn voor u en uw kind.
Die manier hebben we gevonden in gimme.
Gimme is een systeem waarmee we u via internet, app of e-mail allerhande berichten kunnen sturen. Het voordeel ervan is dat u enkel berichten krijgt
die met de klas van uw kind te maken hebben.
Gimme laat ons ook toe om de kalender, online antwoordstrookjes, beelden en zelfs hele foto-albums (bijvoorbeeld van uitstappen) 
aan onze berichten te hangen. Dat is handig en prettig voor u en voor onze leerkrachten.
Voortaan zult u van ons dus e-mails krijgen via het gimme platform.
U mag binnenkort een mailtje verwachten waarmee u uw gimme profiel kan activeren. Automatisch zal je dan de klas(sen) van je kinderen volgen.

Op zoektocht in de Sint-Baafskathedraal

 

In de Sint-Baafskathedraal in Gent was het vanmorgen opvallend minder stil dan anders. Leerlingen van het Sint-Lievenscollege en het Laurentinstituut gingen er aan de slag met het ontdek- en doeboekje ‘Mee met Bavo’.

Daarmee konden ze op een speelse manier de kathedraal verkennen en er intussen ook iets van opsteken. Gids van dienst was bisschop Lode Van Hecke. Hij nam enkele leerlingen van het vijfde leerjaar mee door de Sint-Baafskathedraal. Met het nieuwe boekje ‘Mee met Bavo’ kunnen ze nu ook zelf de pareltjes van dit gebouw gaan ontdekken. Ook het pronkstuk van de kathedraal, het Lam Gods. 

Woensdagmorgen, 1september, was de rode loper uitgerold voor alle leerlingen van onze school. Welkom!

De jaarkalender en het menu van september staan nu online. 

Bekijk de activiteiten en nieuwtjes van vorig schooljaar.
Je kan deze pagina ook terugvinden via de tab “onze school” en “visie”
activiteiten schooljaar 2020-2021

We eten boterhammen in de klas/ geen soep
warme maaltijden gaan door in de refter: coronaproof

Hoe werkt een coronatest voor kinderen?

Beste ouder,

Wij vinden het heel belangrijk om in gezonde tijden ouders degelijk te kunnen inlichten over de werking van onze school. 
Jaarlijks organiseren wij openklasdagen en infomomenten. Ouders kunnen het onthaal in de klas bijwonen en op geregelde tijdstippen deelnemen aan een praatcafé. U merkt het, we zetten onze deuren graag open voor u!
We hopen dan ook snel onze ‘gewone’ werking te kunnen hervatten en je op onze school na de corona-tijd te kunnen verwelkomen zoals we dit gewoon zijn.

Bent u geïnteresseerd in onze school, dan kan je contact opnemen voor een persoonlijke uitleg met een rondleiding in de school. 
Gelieve  een afspraak te maken tel. 09 225 05 93

 

We verwelkomen je graag.

Tine J.
Directeur

Nieuwe afspraken brengen en ophalen leerlingen (corona)

‘s Morgens om 8.40 uur:
De kleuters worden door de ouders tot aan het hekken gebracht en door de kleuterleerkrachten naar de klas gebracht. Ouders gaan dus niet meer mee tot aan de klasdeur.
Leerlingen van het lager kunnen tot aan de poort gebracht worden, voor hen verandert er niets.

’s Namiddags om 15.55uur (maandag),  11.50uur (woensdag) en 15.30uur (dinsdag, donderdag en vrijdag) 
De ouders van het kleuter- en lagere klassen wachten buiten de schoolpoort. Bij het tweede belsignaal zal de poort geopend worden en ouders zullen in groepjes van 5 de school binnen gelaten worden. Wanneer hun kinderen tot bij hun komen wordt gevraagd zo snel mogelijk de school te verlaten.  Kleuters zullen op de bank zitten en leerlingen kunnen doorgaan als ze hun ouders zien.

Juf Tine heeft een vraag ... Lees snel!

Sluit Menu