Sint Lievenscollege Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent

directie: mevrouw Barbara Kazimoto
                directie@slckeizerkarel.be

secretariaat: mevrouw Caus Aline
                        aline.caus@slckeizerkarel.be

website: slckeizerkarel.be

telefoon: +3292250593