SAMEN (kleur roze= liefde = samen)

Verbondenheid…

met elkaar, met de school, iedereen is betrokken, niet ik maar “WIJ” staan centraal.
is samen leren, samen leven, samen zorg dragen voor, samen werken met als doel elkaar te versterken. Is leren van en met elkaar.

Een school is geen eiland, het is daarentegen een plaats die samenwerking en teamspirit alle kansen geeft. Een plaats waar alle participanten, leerkrachten, ouders, externe & interne begeleiding elkaar ontmoeten als partner. Iedereen heeft een aandeel in de ontwikkeling van het kind. Het leerpad van het kind wordt samen gedragen.

Onze leerkrachten:

 • werken nauw samen, teamteaching, maatklas- en niveauwerking
 • werken in co-teaching
 • vormen een lerende gemeenschap
 • voelen een grote verbondenheid met elkaar
 • organiseren activiteiten die het samenwerken en samenleven stimuleren:

in de klas: leren samenwerken, luisteren en spreken. Kringgesprekken,   

     rollenspelen, gezelschapsspellen spelen, partnerwerk, groepswerk met  

     verschillende taken, samen knutselen, uitleg geven aan elkaar, lessen  

     sociale vaardigheden, samen feesten, vieren en beleven.

over de klassen heen: lezen voor en met elkaar, workshops  

     (atelierwerking), samenwerking K3-L1, leerlingenraad,….

op de speelplaats: spelmanden, vrij podium of talentenshow

na de schooluren: gitaarlessen, naschoolse sport, andere activiteiten zoals schaakles,…

Onze school:

 • hanteert een vlotte communicatie
 • vindt samen feesten, samen vieren, samen beleven belangrijk: kinderfuif, sportfeest, grootouderfeest, winterfeest, sinterklaas, klasuitstappen (schaatsen, filmfestival, binnen thema,…), meerdaagse uitstappen (sportklassen, boerderijklas, ..)
 • organiseert teambevorderende momenten.
 • organiseert praattafels en koffiestops
 • een open onthaal, kinderen kunnen in de klas worden afgehaald
 • ouders kunnen in de klas meespelen, mee begeleiden, voorlezen…
 • infomomenten, openklasdagen