WIJSHEID (= rood = passie = kwaliteit)

We begeleiden onze kinderen zodat ze met voldoende bagage zich als wereldburgers
in de wereld van NU en de TOEKOMST kunnen bewegen.
We gaan doelgericht, maatschappij betrokken en inhoudelijk bekwaam samen aan de slag

 • STERKTES: samenleggen van sterktes
 • ZORG: rotsvast geloven in de groeimogelijkheden van elke kind
 • STRUCTUUR: we zetten een goeie organisatie en planning neer

STERKTES

Onze leerkrachten

 • zijn competent
 • hebben, kennen en gebruiken hun eigen talenten
 • denken breed, voelen aan wat elk kind ten goede komt
 • zijn creatief
 • zijn bereikbaar en beschikbaar
 • volgen nascholingen, doen opzoekingswerk in functie van de verbetering van de kwaliteit

Onze school

 • is een open school
 • hanteert een vlotte interne en externe communicatie
 • deelt de competenties van de leerkrachten door team en co-teaching
 • borgt de goede dingen en bouwt zo rust in

ZORG

Onze leerkrachten

 • overleggen vaak en grondig over de kinderen
 • bieden zorg aangepast aan elk kind: zowel kinderen die moeite hebben met de leerstof als kinderen die er in uitblinken.
 • hebben aandacht voor fysiek en mentaal welzijn
 • het welbevinden van elk kind heeft prioriteit
 • kijken breed naar de kwaliteiten van de kinderen
 • differentiëren (tempo, inhoud, aanbod, interesse, taken, toetsen,…)
 • Anderstalige nieuwkomers worden extra ondersteund

Onze school

 • organiseert team en co-teaching en maatklassen
 • organiseert een goed onderbouwd zorgkader
 • werkt nauw samen met externe begeleiders
 • organiseert studie en huistaakbegeleiding

STRUCTUUR

Onze leerkrachten

 • organiseren hoeken- en contractwerk
 • begeleiden de kinderen in het leren leren
 • differentiëren en hanteren de driesporenmethodiek
 • organiseren klasoverschrijdende activiteiten
 • voorzien actieve werkvormen
 • leren de kinderen stap voor stap samenwerken: coöperatieve werkvormen

Onze school

 • maakt duidelijke afspraken voor leerkrachten, kinderen en hun ouders, zonder te overdrijven in regeltjes.
 • laat thema’s leven, niet alleen in de klas, maar ook op de school
 • werkt planmatig
 • zorgt voor verzorgde lokalen en omgeving waar kinderen hun weg in vinden