In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. 

  Klik op de knop om het schoolreglement 2022-2023 te lezen of te printen (pdf)