Meester Aaron en meester Tim begeleiden de leerlingen. Van elke klas (vanaf 2de lj.) worden 2 leerlingen gekozen die hun klas vertegenwoordigen. De leerlingenraad gaat maandelijks door.

Waarom een leerlingenraad?

Een leerlingenraad is een mooie manier om aandacht te besteden aan burgerschapsvorming. De leerlingenraad heeft dan ook als doel om:

  • leerlingen te betrekken bij keuzes die op school worden gemaakt;
  • het gevoel van verantwoordelijkheid onder leerlingen over schoolse zaken te bevorderen;
  • leerlingen laten ondervinden hoe ze mee kunnen praten en invloed kunnen uitoefenen op wat er op school gebeurt;
  • een stem te geven aan de leerlingen op school;
  • de leerlingen op school op een leuke en actieve manier kennis te laten maken met de grondbeginselen van de democratie.

Vaardigheden in de leerlingenraad

Er zijn een veeltal aan vaardigheden te bedenken die leerlingen opdoen door deel te nemen in een raad of door daar op een andere wijze bij betrokken te zijn. Dit kunnen pedagogische competenties zijn, maar ook organisatorische en assertieve vaardigheden. Een kleine greep uit de vaardigheden die leerlingen opdoen:

  • plannen maken, een planning bijhouden, organiseren (organisatorisch);
  • naar elkaar luisteren, samenwerken, aan afspraken houden (pedagogisch);
  • stemmen, campagne voeren, discussiëren, je mening geven (assertiviteit).