THUIS (oranje = warmte = het zich goed voelen, geborgenheid)

De school is een veilige haven, waar iedereen zich welkom voelt. Iedereen mag zichzelf zijn en komt thuis in een warme omgeving.
De school hecht veel waarde aan een warme uitstraling en het positief denken.
We willen inzetten op talenten en zo het zelfwaardegevoel van alle betrokkenen verhogen.

 AANDACHT VOOR ELK KIND

 • Er zijn, aanspreekpunt, luisterend oor
 • Ruimte geven om iets te zeggen/vertellen: leerlinggesprekken, kringgesprekken conflicthantering
 • Jezelf mogen/kunnen zijn
 • Positief zijn: er is altijd wel een oplossing
 • Er wordt herstelgericht gewerkt

TALENTEN IN DE KIJKER (talentenontwikkeling)

 • Inzetten op wat zowel de kinderen als de leerkrachten goed kunnen
 • Kansen geven om de talenten te ontplooien, en zo het zelfvertrouwen en het welbevinden verhogen.
 • Positieve ervaringen laten ondervinden door zelfstandigheid aan te moedigen

POSITIEF DENKEN

 • Graag naar school komen
 • Trots zijn
 • Gemotiveerd zijn
 • Humor gebruiken en plezier maken
 • Kleine dingen waarderen, en er ook van kunnen genieten

 POSITIEF EVALUEREN

 • Complimenten geven
 • Belonen, bevestigen
 • Fouten maken mag

GEZONDHEID EN BEWEGEN

 • Voldoende bewegings- en ontspanningskansen: naschoolse sport, zwemmen, lopen, uitdagende speelplaats.
 • Mentale, innerlijke rust: rustige hoekjes, yoga
 • Gezonde voeding: gezond tien-uurtje, brooddozen en middagmaaltijd
 • Bewegingstussendoortjes 
 • Fruit op woensdag: oog voor lekkers