Onze school Sint-Lievenscollege

Wil de kinderen maximale ontplooiingskansen en een continue begeleiding aanbieden = maatschappelijke opdracht.
Wil dat kinderen zich kunnen vormen tot jonge burgers van de 21ste eeuw (burgerzin/burgerschap) = toegang tot de wereld en zelf een bijdrage kunnen leveren.
Hoe zijn wij tot onze schoolvisie wereldwijs gekomen:

  • Het leerplanconcept van het Katholiek onderwijs Vlaanderen: ZILL
  • Missie en visie van onze scholengroep SKOG
  • Waarden en normen die echt nodig zijn in de maatschappij van vandaag!

Na bevraging zijn we gekomen tot….. 7 leidende principes (pijlers)…. waarvoor we gaan op Sint-Lievenscollege Wereldwijs

Betekenis:

  • Wereld(wijs): Onze school is geen eiland, met trots kunnen we de kennis, vaardigheden en talenten van 27 nationaliteiten met elkaar delen.
  • “Wijs”heid (kennis en ervaringen): we willen de kinderen ruimte en de middelen geven zodat ze zich op een speelse wijze kunnen ontwikkelen.
  • Een “wijs” (op zijn Gents ‘nen wijzen, of nen coolen) kind kunnen worden, dat zich respectvol gedraagt en dat ook uitstraalt.
 

Onze visual

Met dank aan Babette Goemaere voor de digitalisering van de tekeningen en juf Mieke Steel om de pijlers te visualiseren.

          De zeven pijlers worden door zeven gelijkwaardige kinderen gesymboliseerd, het leerpad van elk kind wordt samen gedragen.
          Het doel in het leerpad is niet altijd even gemakkelijk te bereiken, maar af en toe houden we ook eventjes halt en bekijken we hoe het verder moet.
          Soms moeten we keuzes tussen de pijlers maken: ‘wijze’ keuzes leren maken in het leven, ook dat hoort erbij.
          Alle pijlers hebben een kleur die telkens hun betekenis symboliseren.
 

      SAMEN = ROZE = LIEFDE

     THUIS = ORANJE = WARMTE = HET ZICH GOED VOELEN = GEBORGENHEID

     PRIKKELEN = GROEN = DOEN = TALENTEN ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN

     RESPECT = BLAUW = VERTROUWEN

     GOESTING = LEVENDIG = DYNAMISCH

     KRACHT = PAARS = WIJS KUNNEN OMGAAN MET = SPIRITUEEL

     WIJSHEID = ROOD = PASSIE = KWALITEIT

 

EN WAT NU?

          Dit project is onze visie voor vandaag en morgen.
          We zijn ervan overtuigd dat deze visie eigentijds is en gericht naar de toekomst.
          Een toekomst die de uitdagingen niet uit de weg zal gaan.
          Ons wereldwijs team is klaar voor de maatschappij van morgen met een realistische kijk op het gebeuren.
          We willen kinderen een rijk aanbod aan kennis en vaardigheden (= een wereldwijze rugzak) meegeven, zodat ze klaar zijn om zich een weg te banen in de           maatschappij van morgen.
          Niet vergeten: dit is onze maximale ambitie, een streven naar……