maatklas spelling

Gedurende 75 minuten per week worden de 2 klassen verdeeld over 3 ‘maatgroepen’.  Deze maatgroepen zullen dezelfde doelen nastreven.  De begeleiding, de aard van de oefeningen en het aantal oefeningen zullen echter verschillen.
Kinderen die de leerstof goed onder de knie zullen in een groep van maximum 10 kinderen les krijgen.  Zij zullen meer uitgedaagd worden, met ondersteuning van chromebooks, met uitdagendere oefeningen, …

maatklas wiskunde

Gedurende 3 keer 75 minuten per week worden de 2 klassen verdeeld over 3 ‘maatgroepen’.  Deze maatgroepen zullen dezelfde doelen nastreven.  De begeleiding, de aard van de oefeningen en het aantal oefeningen zullen echter verschillen.
Kinderen die de leerstof minder goed beheersen zullen in een groep van maximum 8 kinderen les krijgen.  Zij zullen meer begeleid worden, met ondersteuning van visueel, met behulp van chromebooks,  …