Gedurende 75 minuten per dag (= tijdens de wiskundelessen ) worden deze 2 klassen verdeeld over 3 ‘maatgroepen’.  Deze maatgroepen zullen dezelfde doelen nastreven.  De begeleiding, de aard van de oefeningen en het aantal oefeningen zullen echter verschillen.
Kinderen die het nog moeilijk hebben met de leerstof zullen in een kleine groep van maximum 10 kinderen les krijgen.  Zij zullen meer geleid werken, met ondersteuning van materiaal, met veelvuldige verwoording, …

groep C

 

 

Sluit Menu