kalender 2018-2019

Geachte ouders,

Beste kinderen,         

Terwijl we genieten van de laatste schooldagen, wordt er reikhalzend uitgekeken naar volgend schooljaar!
Graag laten we de kinderen kennismaken met hun nieuwe klas, hun nieuwe juf of meester, hun nieuwe turnvloer en nieuwe speelplaats op de ….

Curieuzeneuzedag

op 30 augustus
van 16.30uur tot 18.00uur


  Kom op tijd: we starten met heel wat belangrijke informatie.

 

Met spijt in het hart nemen we afscheid van juf Griet en juf Julie.  Juf Griet gaat lesgeven op een andere school van de scholengemeenschap, juf Julie wordt juf op een school dichterbij huis.
Ook juf Sofie (L1A), juf Els (L1), juf Katrien (L5-6) en kinderverzorgers Katja en Marie gaan naar andere scholen. Heleen Bollens wordt onze nieuwe CLB-medewerker, in plaats van Els Schoonbaert . 
Wij willen hen heel erg bedanken voor al wat ze voor onze leerlingen en onze school gedaan hebben, en wensen hen natuurlijk heel vele succes toe bij hun nieuwe uitdagingen!

Dit zijn de klasjuffen -en meesters volgend schooljaar:

Peuterklas/berenklas: juf Ina (4/5) en juf Vicky (1/5)
Konijnenklas (K1/2): juf Elfi
Krokodillenklas (K1/2): juf Nele
Apenklas (K1/2): juf Lindsay (1/2) en juf Marleen (1/2)
Leeuwenklas (K3): juf Mieke
Beverklas (K3): juf Els Vdb (4/5) en juf Vicky (1/5) 

1A: juf Dominiek
1B: juf Leen
2A: juf Eline
2B: juf Lisa
3A: juf Barbara
3B: juf Inge
4A: meester Sander
4B: meester Aäron
5A: juf Doreen
5B: meester Jonas
6A: juf Chloé
6B: meester Tim De Keys 

Juf Tine en meester Johannes geven bewegingsopvoeding. Juf Hilde is de juf van de kameleonklas (Anderstalige Nieuwkomers). 
Juf Els V is onze zorgcoördinator en juf Karen is de brugfiguur van de school. 
Juf Latifa blijft de coördinator van de naschoolse opvang.

Naast de studie en de gewone opvang, kan uw kind na school sport volgen.

Maandag: sportsnack kleuters (juf Vicky)
Dinsdag: Capoeira (4-12jaar) of sportsnack zwemmen 1ste, 2de en 3de leerjaar (externe begeleiders)
Donderdag: sportsnack 4de, 5de en 6de lj (meester Aäron en juf Lisa)

 

Noteer alvast volgende data in uw agenda voor het volgende schooljaar:

De facultatieve vrije dagen voor het volgende schooljaar zijn (geen school op):
      maandag 13 mei 2019
      dinsdag 11 juni 2019

De pedagogische studiedagen voor het volgende schooljaar zijn (geen school op):
      woensdag 17 oktober 2018
      woensdag 21 november 2018
      woensdag 6 februari 2019           

            De schoolvakanties voor het volgende schooljaar zijn (geen school op):

                                    herfstvakantie 29 oktober t.e.m. 2 november 2018
                                    kerstvakantie 24 december t.e.m. 4 januari 2019
                                   krokusvakantie 4 maart t.e.m. 8 maart 2019
                                   paasvakantie 8 april t.e.m. paasmaandag 22 april 2019
                                   O.L.H.-Hemelvaart: donderdag 30 mei en brugdag vrijdag 31 mei 2019
                                   Pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019          

                                

Wij geven graag ook volgende data mee:
                                 sportfeest: zondag 30 september 2018
                                 atelierdagen (helpende handen welkom!): 23 november en 8 mei
                                 grootouderfeest (kleuter): woensdag 14 november 2018
                                 winterfeest: vrijdag 14 december (met rommelmarkt) 2018
                                 100dagenfuif/kinderfuif: vrijdag 22 maart 2019 
                                 schoolfeest: zondag 26 mei 2019
                                 Eerste Communie: donderdag 30 mei
                                 proclamatie: donderdag 27 juni                                   

In naam van het hele schoolteam, wens ik alle ouders en kinderen een schitterende, warme vakantie toe.  We kijken er naar uit om jullie terug te zien op de curieuzeneuzedag!

Mieke Van Belle, directeur