schaken over de middag

Zoals vorige schooljaren wordt er ook dit jaar opnieuw geschaakt. Elke vrijdagmiddag worden de schaakborden bovengehaald.