afspraken speelplaats

* niet eten op het sportveld / klimtoren
* Speelplaats niet verlaten zonder toestemming van de leerkracht
* de gang is geen opslagruimte voor ballen, boeken en ander speelgoed
* ’s Morgens plaatsen we de boekentassen onder het afdak
* wie zijn jas of trui uit doet, hangt die aan de kapstok onder het afdak
* de speelplaats is geen vechtplaats
* er wordt niet gespeeld in de toiletten
* op de speelplaats spreken we Nederlands
* ’s morgens en ’s middags (als de kleuters ook buiten lopen) spelen we voorbij de blauwe  lijn
* als de bel gaat, gaan we ONMIDDELLIJK naar de rij

NULTOLERANTIE betreft:

- vechten
- vreemde talen praten
- spelen in de toiletten

 
Hieronder kan je onze afspraken op de speelplaats bekijken. Dit is een powerpointvoorstelling. De leerlingen hebben deze voorstelling al bekeken en besproken in de klas.