bollebooswerking

Kleuters en leerlingen die nood hebben aan extra uitdagingen en die voldoen aan enkele criteria komen in aanmerking voor de bollebooswerking.
Die kinderen krijgen een bolleboosmap. Deze map bestaat uit een pakket van 8 à 12 bladen met opdrachten rond wiskunde (Somplex) , Taal (Plustaak Taal), WO, …
De pakketten zijn  niet te groot zodat de leerlingen gemotiveerd blijven.

 

De evaluatie gebeurt door de zorgcoördinator en is steeds een positieve bevestiging van het geleverde werk. 
De extra leeractiviteiten voor de bollebozen worden even ernstig genomen als de leerinhouden die in de 'gewone' klasgroep aan bod komen.

 

Externe differentiatie
1. De kinderen komen 2x per maand samen (1ste -3de leerjaar) (4de tot 6de leerjaar)
2. Start telkens met een uitwisselmoment - kringgesprek, waarin de leerlingen vertellen over welk onderwerp ze zich willen verdiepen. 
   De leerlingen en de zorgcoördinator werken samen om dit thema uit te werken.
3. Zelfsturende omgeving.
4. Op dit moment wordt er geen nieuwe leerstof aangeboden in de klas maar komen verwerkingslessen aan bod.