verslagen leerlingenraad

Verslag leerlingenraad maandag 19 maart 2018

Afwezig: Twee lln. van 3B, 1 ll. van 4B

     1.       Terugblik vorige vergadering
Evaluatie van de opvolging van de controle van het leeslokaal:
Verantwoordelijken van de leerlingenraad deden dit goed. Verduidelijking van lkr.: Het leeslokaal moest wijken omdat de kleuterjuffen een lokaal nodig hadden dat ze konden gebruiken voor kleuters die extra zorg nodig hebben.
Lln. begrijpen dit, maar vinden het wel jammer.

2.       Werkpunt nieuwe vergadering : huiswerk
Wat is jullie mening over huiswerk?
              Iedere leerling krijgt de kans om zijn mening te geven.
5B: Liever op school tijd voorzien om de huistaken te maken -> sommige kinderen hebben veel hobby's en dan is er 's avonds geen tijd voor het maken van huistaken.
6B: Vast moment per dag zou leuk zijn. Want dan kan je extra uitleg krijgen van de juf of meester als je iets niet begrijpt.  Het systeem van de bundel die ze in het begin van de week meekrijgen vinden ze leuk. Zo kunnen ze zelf hun huiswerk plannen en kunnen ze rekening houden met drukke avonden.
3A: 1 leerling: We krijgen te veel huiswerk. Andere leerling uit 3A: Ik vind niet dat we veel huiswerk krijgen.
Andere lln: Sluiten grotendeels aan bij bovenstaande meningen.  Ze beseffen het nu van huiswerk en lessen. Sommigen verwoorden/begrijpen dat dit ook voorbereiden is voor het middelbaar. Jongere kinderen verwoorden dit als “later beter werk vinden, meer geld kunnen verwoorden.

3.       Besluit:
Lln van de leerlingenraad gaan in hun eigen klas een korte enquête afnemen i.v.m huiswerk. Enquête wordt nog verder uitgewerkt tijdens de volgende vergadering.
Practische afspraken worden dan ook besproken.

Verslag leerlingenraad maandag 13 november 2017

Bespreking leeslokaal (op vraag van leerlingenraad zelf)
Nadelen nu:
-          Iedereen kan binnen, soms met veel te veel in het lokaal
-          Er wordt gegooid met de boeken
-          Er wordt ruzie gemaakt!

Doel van het leeslokaal – mogelijke oplossingen
      - Opnieuw met een schema werken (lijst naar buiten toe)
       -Enkel tijdens de kleine speeltijden( 6 klassen per onderbouw en bovenbouw)
      - leerlingen uit leerlingenraad “bovenbouw” zullen na elke kleine speeltijd controleren en briefen
        aan juf Chloé of juf Doreen.

       Leerlingen uit 5 en 6 (leerlingenraad) kunnen een vijftal minuten vroeger  naar beneden gaan om lokaal te controleren.
    -Max vijf bandjes per klas per leerjaar (vb. 6A in voormiddag en 6B in namiddag)

  Blad met afspraken zal opgehangen worden in leeslokaal
-          Bij het niet naleven van de afspraken worden de leerlingen enkele beurten de toegang ontzegd

Blad met afspraken
1)      Max 5 leerlingen in het leeslokaal
2)      Fluister als je iets hoognodig moet zeggen
3)      Bij het verlaten van het leeslokaal boeken netjes op hun plaats.
4)      Licht uitdoen bij het buitengaan.
5)      Sluit de deur

Leerlingen zullen in de klas dit schema en de afspraken gaan voorstellen.

Verslag leerlingenraad maandag 16 oktober 2017

Aanwezige leerlingen:
 3A, 3B, 4A, 5A, 5B, 6A, 6B

Verslag:
- Hoe kunnen we de leerlingenraad anders aanpakken -> meer activiteiten doen in plaats van verzinnen wat niet goed loopt op de school.
- Leerlingenraad kenbaar maken voor de andere leerlingen (door een logo), een foto aan de ingang, realisaties kenbaar maken.
- 1 malige krant (op het einde van het schooljaar) met verslagen in wat de leerlingenraad allemaal deed dit schooljaar.

Verloop:
- Gesprek met de lln.: ideeën en verwachtingen genoteerd
- Ontwerpen van logo
- Nemen van groepsfoto.

Volgende actie (november)
- Voorstellen logo
- Actie in elkaar steken om het leeslokaal goed te onderhouden.