bollebooswerking

Kangoeroewedstrijd

Op donderdag 19 maart hebben er 9 leerlingen meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd, de wereldwijde reken-, denk- en puzzelwedstrijd.

Proficiat voor jullie inzet en resultaten!

bolleboos15

Hoe doe je de dingen die je doet?

De bollebozen van het 4de en 6de leerjaar kozen voor het thema 'hersenen'. Ze maakten een poster over de verschillende gebieden in de hersenen en hun functies.
Met behulp van die poster geven ze samen op maandag 17 november een presentatie in  hun  eigen klas.

bollebooswerking

Kleuters en leerlingen die nood hebben aan extra uitdagingen en die voldoen aan enkele criteria komen in aanmerking voor de bollebooswerking.
Die kinderen krijgen een bolleboosmap. Deze map bestaat uit een pakket van 8 à 12 bladen met opdrachten rond wiskunde (Somplex) , Taal (Plustaak Taal), WO, …
De pakketten zijn  niet te groot zodat de leerlingen gemotiveerd blijven.

 

De evaluatie gebeurt door de zorgcoördinator en is steeds een positieve bevestiging van het geleverde werk. 
De extra leeractiviteiten voor de bollebozen worden even ernstig genomen als de leerinhouden die in de 'gewone' klasgroep aan bod komen.

 

Externe differentiatie
1. De kinderen komen 2x per maand samen (1ste -3de leerjaar) (4de tot 6de leerjaar)
2. Start telkens met een uitwisselmoment - kringgesprek, waarin de leerlingen vertellen over welk onderwerp ze zich willen verdiepen. 
   De leerlingen en de zorgcoördinator werken samen om dit thema uit te werken.
3. Zelfsturende omgeving.
4. Op dit moment wordt er geen nieuwe leerstof aangeboden in de klas maar komen verwerkingslessen aan bod.

 

 

Kangoeroewedstrijd 2014 - de winnaars

Kangoeroewedstrijd De prijzen zijn toegekomen!!!

De prijzen werden uitgedeeld  naargelang de behaalde score.
" Provincieprijs: top 100-certificaat + boek 'Van snot tot prot' + smartgame 'Vikings'.
Deze prijzen waren voor een leerling uit 3A. " 
Eerste percentielprijs:  een leerling uit 5A kreeg een smartgame 'Vikings'. " 
Tweede percentielprijs: een leerling uit 4A kreeg een spel 'Crazy curves' en een leerling uit 5B kreeg een 'Eurekapuzzel'.

Elke deelnemende leerling kreeg ook een certificaat en een postkaart.
Nog eens een dikke proficiat aan de leerlingen die hebben meegedaan!!!!

 kangoeroew14

Kangoeroewedstrijd 2014

Elk jaar organiseert Vlaanderen een Kangoeroewedstrijd.
De Europese reken-, denk- en puzzelwedstrijd ging door in de eigen vertrouwde school onder toezicht van de zorgcoördinator.
Op donderdag 20 maart deden 4 leerlingen van onze school mee aan die wedstrijd. Twee leerlingen uit het vijfde, een meisje uit het derde en een jongen uit het vierde leerjaardeden mee. Ze hadden een beetje zenuwen maar we zijn ervan overtuigd dat ze dat schitterend gedaan hebben.

Kangoeroewedstrijd 2014

kangoeroewedstrijd

Op donderdag 21 maart hebben20 leerlingen van onze school deelgenomen aan deKangoeroewedstrijd,dit onder toezicht van de zorgcoördinator.Die 20 leerlingen zijn gedurende het schooljaar opgenomen in de bollebooswerking. Een voorwaarde om in die werking te komen is, dat kinderen geruime tijd goede resultaten behalen en de leerstof spontaan op een kortere tijd verwerken dan de klasgenoten in de klas .

Na afloop kregen ze allen een origineel Kangoeroepotloodje. Later wordt aan iedere deelnemende leerling een certificaat overhandigd. Per school ontvangen de beste leerlingen een mooi geschenk.Ik hou jullie op de hoogte.

Zoals beloofd de resultaten.

Het is zover! De resultaten van de voorbije Kangoeroewedstrijd zijn gekend.
De leerlingen van onze school hebben meer dan het gemiddelde van Vlaanderen. Bravo!

TOP 3 van onze school: editie SPRINGMUIS (3de + 4de leerjaar)

  1. Claeys Lena (3A) + De Mol Lara (4A)
  2. Scheldemans Elias ( 4B)
  3. Mola Ali Yasin (4A) + Duquenne Leon (4B)

TOP 3 van onze school: editie KOALA (5de + 6de leerjaar)

  1. Van Acker Natan (6B)
  2. Meyskens Quentin (6A)
  3. Merckx Jules (6A)

Een dikke proficiat aan alle deelnemers!

bolleboos13

kangoeroewedstrijd

Prijzenpakket Kangoeroewedstrijd.

Elke deelnemende leerling kreeg een certificaat en een postkaart.
De andere prijzen waren een spel lights out, een eurekapuzzel, een kangoeroekubusje en een möbiusslang.
De prijzen werden uitgedeeld naargelang de behaalde score.
Nog eens een dikke proficiat aan alle leerlingen die hebben meegedaan.

bolleboos5
bolleboos3