verslagen leerlingenraad

Verslag leerlingenraad maandag 13 november 2017
Doel van het leeslokaal bespreken.
1) Nieuw schema ophangen aan de deur naar buiten toe. 
2) Enkel tijdens de kleine speeltijden. (6 klassen)
3) De leerlingen van de leerlingenraad zullen een oogje in het zeil houden. (vijfde en zesde leerjaar)
4) Maximum 5 leelingen in het lokaal.
5) Blad met afspraken ophangen.
6) Bij het niet naleven van de afspraken enkele keren de toegang ontzeggen tot het leeslokaal.

Verslag leerlingenraad maandag 16 oktober 2017

Aanwezige leerlingen:

 3A
 3B
 4A
 5A
 5B
 6A
 6B

Verslag:
- Hoe kunnen we de leerlingenraad anders aanpakken -> meer activiteiten doen in plaats van verzinnen wat niet goed loopt op de school.
- Leerlingenraad kenbaar maken voor de andere leerlingen (door een logo), een foto aan de ingang, realisaties kenbaar maken.
- 1 malige krant (op het einde van het schooljaar) met verslagen in wat de leerlingenraad allemaal deed dit schooljaar.

Verloop:
- Gesprek met de lln.: ideeën en verwachtingen genoteerd
- Ontwerpen van logo
- Nemen van groepsfoto.

Volgende actie (november)
- Voorstellen logo
- Actie in elkaar steken om het leeslokaal goed te onderhouden.